Houtse Toneelgroep speelt Oma's aan de macht

Een koekje van eigen deeg!

Geschreven door: Maurits Keyzer / Regie: Lex Heldens

Het is een Helmondse lekkernij en het begint met een Q…. : Een Quukske natuurlijk!

De Houtse Toneelgroep speelt dit jaar lekker in op dit alom bekende mopje met haar nieuwe voorstelling ‘Een koekje van Eigen Deeg’. U wordt meegenomen naar de bekende Helmondse koekjesfabriek ‘Grofsuycker Koekwerken B.V.’, waar de corrupte directeur Govert Grofsuycker de scepter zwaait. Govert heeft waarschijnlijk nog nooit van #metoo gehoord, want hij is niet vies van zijn vrouwelijke personeel tot grote ergernis van zijn elitaire vrouw Agaat. Terwijl de hardwerkende productiemedewerkers zwoegen aan de lopende band, regeert Govert, met een gluiperige slijmbal als assistent hijgend in zijn nek en een oliedomme secretaresse op zijn schoot, met ijzeren vuist het bedrijf èn bewaakt hij het recept van Grofsuycker’s beroemdste koekje: het Wonderkaakje!

Op een dag komt er echter een vreemd stel naar de fabriek. Zij komen solliciteren, maar smeden ondertussen snode plannen. Zullen deze plannen het succes van de koekjesfabriek in gevaar brengen? En zijn zij eigenlijk wel de enigen met duistere bedoelingen of zorgen anderen in de fabriek wellicht ook nog voor verrassingen? U komt het allemaal te weten wanneer u deze hilarische klucht, vol sublieme woordgrappen en vlotte op elkaar volgende dialogen, bezoekt op 4, 5 of 6 oktober in De Geseldonk.

Een ding is in ieder geval zeker: lieverkoekjes worden hier niet gebakken!

Koekje erbij??

Met deze bekende slogan krijgt u zelfs € 1,- korting op de entreeprijs van € 8,50 wanneer u een koekje meeneemt naar de kassa. (Online gereserveerde of betaalde kaartjes ontvangen bij de kassa één euro korting bij inlevering van een koekje).

Speeldata

– Vrijdag 4 oktober 20:00 uur in Wijkhuis De Geseldonk (Cederhoutstraat 44, Helmond)
– Zaterdag 5 oktober 20:00 uur in Wijkhuis De Geseldonk (Cederhoutstraat 44, Helmond)
– Zondag 6 oktober 14:00 uur in Wijkhuis De Geseldonk (Cederhoutstraat 44, Helmond)

Entreekaarten & Reserveren

Je kunt je kaarten (à € 8,50 p.p.) voor onze voorstellingen telefonisch reserveren of hieronder online.

HTG-reserveerlijn / SMS / Whatsapp

Spreek je reservering in op onze reserveerlijn: 06-12 89 57 27 of stuur een SMS of Whatsapp. Je hoeft je kaarten pas op de dag van de voorstelling te betalen (contant + pin).

Aan de kassa kun je contant betalen of pinnen
Aan de bar van De Geseldonk kun je enkel contant betalen

Online reserveren

Reserveer je kaarten online, wij zorgen ervoor dat je kaarten bij de kassa voor je klaarliggen. Je hoeft je kaarten pas op de dag van de voorstelling te betalen (contant + pin). Om je kaarten online te reserveren vul het formulier hieronder in. Gereserveerde kaarten worden tot tien minuten voor aanvang van de voorstelling apart gehouden.

Kies een voorstelling *

Aantal kaarten *

Voornaam *

Achternaam *

Telefoonnummer *

E-mail *

Nieuwsbrief
Ja, ik wil de nieuwsbrief (blijven) ontvangen

Privacyverklaring Houtse Toneelgroep

De Houtse Toneelgroep, onderdeel van de Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout, gevestigd aan Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. Contactgegevens
Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Houtse Toneelgroep en is te bereiken via: info@houtsetoneelgroep.nl.


2. Persoonsgegevens die wij verwerken
De Houtse Toneelgroep verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtsetoneelgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Houtse Toneelgroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je reservering uit te kunnen voeren
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om activiteiten gerelateerd aan het reserveren uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Houtse Toneelgroep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verwijderen je voornaam, achternaam en e-mailadres één maand na de uitvoering van de voorstelling waarvoor je hebt gereserveerd.

Indien je je bij het reserveren hebt aangemeld voor de nieuwsbrief kun je je telkens wanneer er een nieuwsbrief wordt verstuurd afmelden. Wil je eerder verwijderd worden uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief dan kun je contact opnemen met info@houtsetoneelgroep.nl.


6. Delen van persoonsgegevens met derden
De Houtse Toneelgroep deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Houtse Toneelgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor onze e-mailnieuwsbrief maken wij gebruik van de applicatie MailChimp. De servers waarop de data bewaard wordt bevinden zich in de Verenigde Staten. MailChimp is gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat MailChimp voldoet aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Voor deze uitwisseling hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houtse Toneelgroep gebruikt geen cookies, tracking pixels of vergelijkbare technieken.


8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Houtse Toneelgroep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@houtsetoneelgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Houtse Toneelgroep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Houtse Toneelgroep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via infos@houtsetoneelgroep.nl.


Houtse Toneelgroep

Helmond, 1 mei 2018

Privacyverklaring Houtse Toneelgroep - versie 2018.05
Klik op onderstaande knop om de reservering te verzenden

Het kan soms even duren voordat het formulier verzonden wordt. Wacht tot hieronder de bevestiging verschijnt. Geen e-mail ontvangen? Check je spam-map!